Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą broszurą opisującą nowoczesne systemy głosowe w magazynie:


Mówiący magazyn.

Jak użycie komunikacji głosowej przynosi lepsze wyniki w dystrybucji produktów.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą broszurą opisującą nowoczesne systemy głosowe w magazynie:


Mówiący magazyn.

Jak użycie komunikacji głosowej przynosi lepsze wyniki w dystrybucji produktów.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania


 


1. Co to jest system sterowania głosem?
2. Gdzie najczęściej stosuje się technologie głosowe?
3. Jakie operacje magazynowe można wykonywać przy pomocy terminala głosowego?
4. Jakich korzyści można się spodziewać po wdrożeniu systemu?
5. Jaki jest czas zwrotu z inwestycji w system sterowania głosem?
6. Co to jest terminal głosowy i czym różni się od tradycyjnego terminala przenośnego?
7. W jaki sposób terminal mówi?
8. W jaki sposób terminal rozpoznaje słowa operatora?
9. Czym różni się rozpoznawanie głosu zależne i niezależne od mówiącego?
10. Co się dzieje, gdy operator ma chrypkę?
11. Czy terminale głosowe wymagają odrębnej sieci radiowej?
12. Czy terminale głosowe mogą pracować w mroźni?
13. Jak system sterowania głosem sprawdza się w hałaśliwym środowisku?
14.
Jak często ładuje się akumulatory?
15. Ile waży terminal?
16. Czy terminale głosowe są odporne?
17. Czy głos jest transmitowany przez sieć radiową?


1. Co to jest system sterowania głosem?

System sterowania głosem wykorzystuje głos, najbardziej naturalny dla człowieka sposób wymiany informacji, do komunikacji z systemem komputerowym. System sterowania głosem generuje komunikaty głosowe i rozpoznaje słowa wypowiadane przez człowieka.

 

2. Gdzie najczęściej stosuje się technologie głosowe?

System sterowania głosem jest bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem w gospodarce magazynowej tam, gdzie ważna jest dokładność i czas kompletacji wysyłek. Dotyczy to właściwie wszystkich towarów: żywności, leków, środków higieny osobistej, książek, używek...Im większa jest ilość operacji wykonywanych w magazynie, tym większych korzyści można się spodziewać po wdrożeniu systemu sterowania głosem. Dotychczas najwięcej systemów sterowania głosem zostało wdrożonych w firmach zajmujących się dystrybucją artykułów spożywczych, centrach logistycznych obsługujących sieci sklepów i supermarketów, hurtowniach farmaceutyków, chłodniach i mroźniach.


3. Jakie operacje magazynowe można wykonywać przy pomocy terminala głosowego?

Pracownicy magazynu wyposażeni w nowe narzędzie pracy – terminal głosowy mogą efektywniej i szybciej realizować wszystkie operacje magazynowe takie jak: przyjęcie, inwentaryzację, przesunięcia itd. Największe efekty przynosi zastosowanie terminali głosowych przy kompletacji.


4. Jakich korzyści można się spodziewać po wdrożeniu systemu?

Najczęściej wymieniane przez użytkowników korzyści z wdrożenia systemu głosowego to: wzrost dokładności kompletacji (nawet do 99,99%). wzrost efektywności pracy (15-35%), eliminacja popełnianych błędów związanych z lokalizacją palet , ograniczenie spóźnień w kompletacji, skrócenie czasu realizacji zamówień, zwiększenie bezpieczeństwa pracowników magazynu, skrócenie czasu potrzebnego do przeszkolenia pracowników magazynu.  


5. Jaki jest czas zwrotu z inwestycji w system sterowania głosem?

W Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej zwrot poniesionych nakładów następuje zwykle w ciągu 6-9 miesięcy. W Polsce, ze względu na niższe koszty pracy, czas ten będzie dłuższy, szacujemy, że będzie to 12-18 miesięcy.  


6. Co to jest terminal głosowy i czym różni się od tradycyjnego terminala przenośnego?

Terminal głosowy został zaprojektowany do przetwarzania głosu. Wyposażony jest w wysokiej jakości zestaw słuchawkowy. Zastosowane nim rozwiązania pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości sygnału, jaka jest wymagana w systemach rozpoznawania mowy działających w warunkach przemysłowych. W przeciwieństwie do tradycyjnego terminala przenośnego, terminal głosowy nie posiada ekranu, a jego klawiatura zredukowana jest do 4 przycisków. Dzięki temu terminal głosowy jest odporniejszy mechanicznie i zużywa mniej energii niż tradycyjne terminale radiowe.  


7. W jaki sposób terminal mówi?

Można wyróżnić dwie metody generowania głosu. Pierwsza z nich „Record & Playback” polega na odtwarzaniu słów i komunikatów, które muszą być wcześniej nagrane. Druga metoda wykorzystuje moduł TTS (Text To Speech), który zmienia dowolny tekst na mowę. Wykorzystanie TTS pozwala na generowanie mowy o wybranej przez użytkownika prędkości i niewątpliwie ułatwia wdrożenie systemu, gdyż nie trzeba nagrywać wszystkich komunikatów.


8. W jaki sposób terminal rozpoznaje słowa operatora?

Na początku pracy pracownik magazynu loguje się do systemu podając określony identyfikator. Na podstawie „usłyszanej” informacji system sterowania głosem identyfikuje pracownika i do dalszego rozpoznawania wypowiadanych przez niego słów używa indywidualny profil głosowy.  


9. Czym różni się rozpoznawanie głosu zależne i niezależne od mówiącego?

Przy rozpoznawaniu mowy niezależnym od mówiącego, wypowiadane przez człowieka słowa są porównywane są z jednym wzorcem, który jest taki sam dla wszystkich użytkowników systemu. Rozpoznawanie zależne wymaga stworzenia indywidualnego profilu głosowego dla każdego użytkownika. Profil głosowy powinien być stworzony przed pierwszym logowaniem do systemu. Przygotowanie profilu zajmuje zwykle kilkanaście minut i polega na wypowiadaniu przez użytkownika słów, które będą używane przez niego w normalnej pracy. Rozpoznawanie zależne jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem do pracy w warunkach przemysłowych, pozwala na precyzyjniejsze rozpoznawanie słów użytkowników i zapewnia im możliwość mówienia w różnych językach, dialektach. Ponadto metoda ta jest odporniejsza na hałas i szumy.


10. Co się dzieje, gdy operator ma chrypkę?

W przypadku, gdy operator zmienia sposób mówienia potrzebna jest aktualizacja jego profilu głosowego, która polega na ponownym przetrenowaniu używanych zwrotów i wyrazów.


11. Czy terminale głosowe wymagają odrębnej sieci radiowej?

Terminale głosowe wyposażone są w kartę radiową zgodna z IEEE 802.11b i mogą pracować w jednej sieci radiowej z innymi terminalami i komputerami. W przypadku, gdy terminale głosowe będą pracowały w istniejącej wcześniej sieci radiowej sugerowane jest przeprowadzenie jej audytu.


12. Czy terminale głosowe mogą pracować w mroźni?

Tak, ponieważ terminale głosowe przystosowane są do pracy w temperaturze sięgającej nawet do -34°C oraz w miejscach, gdzie występuje kondensacja pary wodnej. Zastosowanie terminali głosowych w chłodniach i mroźniach zdecydowania usprawnia pracę, gdyż używanie kartki papieru albo tradycyjnych terminali przenośnych z czytnikiem kodów kreskowych jest w panujących tam warunkach trudne, a czasem wręcz niemożliwe.


13. Jak system sterowania głosem sprawdza się w hałaśliwym środowisku?

System sterowania głosem doskonale sprawdza się przy pracy w hałaśliwym środowisku, ponieważ do pracy w takich warunkach zostały zaprojektowane wszystkie jego elementy: algorytmy rozpoznawania mowy, zestawy słuchawkowe z podwójnym mikrofonem i wszystkie układy przetwarzające dźwięk.


14. Jak często ładuje się akumulatory?

Terminal głosowy może pracować pełną zmianę bez potrzeby wymiany lub doładowywania akumulatora. W normalnych warunkach temperaturowych w pełni naładowany akumulator wystarcza, na co najmniej 12 godzin, a w ekstremalnie niskich temperaturach na 10 godzin intensywnej pracy. W razie potrzeby wymiany albo doładowania akumulatora użytkownik jest informowany odpowiednim komunikatem.


15. Ile waży terminal?

Terminal głosowy jest lekki, waży zaledwie 343g i mieści się w dłoni. Ergonomiczne zakrzywienie obudowy dopasowuje urządzenie do ciała. Jednocześnie sposób umocowania urządzenia przypiętego do pasa lub uprzęży na ramieniu, zapewnia użytkownikowi duży komfort.


16. Czy terminale głosowe są odporne?

Terminale głosowe przeznaczone są do pracy w trudnych warunkach. Konstrukcja terminali sprawia, że są one bardzo odporne. Zwiększoną odporność zapewnia powłoka z elastomeru chroniąca terminal przed uderzeniami i zadrapaniami. Terminal głosowy jest pyłoszczelny, odporny na: krótkotrwałe zanurzenie w wodzie, korozję, wibracje, wstrząsy i upadki.


17. Czy głos jest transmitowany przez sieć radiową?

W większości systemów, synteza oraz rozpoznawanie mowy jest wykonywane przez terminal głosowy a tylko dane są transmitowane przez sieć radiową. W systemach, które przesyłają głos przez sieć przepustowość ogranicza liczbę użytkowników, dlatego wymagana jest wysoka wydajność serwerów. Jeśli liczba użytkowników jest znacząca powinno się wybrać system bez tych ograniczeń.

 


wstecz

 

 

 

© Copyright System sterowania głosem 2019. All Rights Reserved.

Layout: GRX.pl