Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą broszurą opisującą nowoczesne systemy głosowe w magazynie:


Mówiący magazyn.

Jak użycie komunikacji głosowej przynosi lepsze wyniki w dystrybucji produktów.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą broszurą opisującą nowoczesne systemy głosowe w magazynie:


Mówiący magazyn.

Jak użycie komunikacji głosowej przynosi lepsze wyniki w dystrybucji produktów.

Opis działania


System sterowania głosem pobiera dane wyjściowe systemu zarządzania magazynem (WMS), takie jak lista konfekcjonowania zamówienia lub żądanie uzupełnienia stanu magazynowego i stosuje technologię głosową do kierowania pracownikami przez kolejne zadania w ciągu dnia pracy.

Terminal Talkman™ tłumaczy dane dotyczące przydziału zadań na polecenia głosowe, które kierują pracownika do alejki magazynowej i stanowiska składowania.

Członkowie zespołu potwierdzają lokalizację odczytując identyfikator cyfrowy (liczbę kontrolną) do słuchawkowego zestawu rozpoznawania mowy.

Mechanizm rozpoznawania mowy tłumaczy słowa pracownika na tekst i wysyła informację przez sieć bezprzewodową do systemu WMS.  

W czasie wykonywania zadania pracownik komunikuje się z systemem WMS za pomocą terminala Talkman™ przypiętego do pasa i słuchawkowego zestawu rozpoznawania mowy Seria SR.

System powiadamia o ilości produktu do pobrania dopiero wtedy, gdy operator poda właściwą liczbę kontrolną. W tym momencie zadanie zostaje wykonane, a operator skierowany do następnej, dla danego zamówienia lokalizacji.


Praca w trudnych warunkach.

Technologia sterowania głosem działa wyjątkowo dobrze w środowisku przemysłowym. Moduł rozpoznawania głosu BlueStreak™ doskonale radzi sobie z filtrowaniem hałasu, rozpoznając indywidualne wzorce mowy. Umożliwia użytkownikom naturalne mówienie z pauzami i przerwami i rozumie szybko wypowiedziane szeregi cyfr. Jest też wystarczająco inteligentny, by rozpoznać, kiedy personel rozmawia między sobą, a kiedy mówi do terminalu.


Technologia głosowa to metoda wydajnej pracy odpowiadająca wymaganiom naszych czasów, umożliwia:

  - odbiór poleceń głosowych bezpośrednio z systemów zarządzania magazynem WMS lub systemów,
 - zarządzania zasobami ERP, wykorzystanie głosu i słuchu w pracy, co uwalnia ręce i oczy od innych zadań,
  - łatwą konwersację systemu ręcznego wprowadzania danych na system głosowy działający w czasie rzeczywistym.

 


wstecz

 

 

 

© Copyright System sterowania głosem 2019. All Rights Reserved.

Layout: GRX.pl